Koç Üniversitesi Bilim Kulübü

Introduction

The pharmaceutical industry is one of the biggest industries in the modern world. This industry aims to increase people’s lifespan and improve people’s health. Its revenue has nearly tripled since 2001 and exceeded 1.25 trillion dollars in 2019 and will keep growing.¹ Drug designing and production have a considerable…

Günümüzde yapay zeka; otonom araçlardan kişisel asistanlara, sohbet botlarından dil çeviri sistemlerine kadar birçok alanda kullanılıyor ve psikoterapi de dahil olmak üzere hayatın diğer alanlarında kullanılması için çalışmalar yapılıyor. Psikoterapi seansları şimdilik yalnızca insan-insan etkileşimi üzerine kurulmuş olsa da yapay zekanın kullanılmaya başlanması ve insan-makine etkileşimine dayandırılması 1950’lerden bu yana…

Bir nötron yıldızı olan magnetarlar, oluşturdukları olağanüstü derecelerdeki manyetik alanlarıyla dikkat çekmektedirler. Evrendeki en yoğun manyetik alanı meydana getirebilen magnetarların şu ana kadar sadece 31 tanesi gözlemlendi. Diğer bir nötron yıldızı türü olan ve şimdiye kadar 1500’den fazla kez gözlemlenen pulsarlarla karşılaştırılınca bu sayının ne kadar az olduğu göze çarpıyor…

A solar flare occurs when the solar atmosphere suddenly releases the magnetic energy that has been built inside. We can say that a solar flare happens by the eruption of the magnetic fields of sunspots. …

Yazarlar: Zekiye Simge Ocak, Yaren Eğdemir, Deniz Başar, Umut Taneli, Arda Görkem Tokur

“Bu, kesinlikle ‘Dünya dışı yaşam var mı?’ diye bir soru değil. Bu, ‘Uzayda yaşamı ne zaman bulacağız?’ sorusu.”

Jeffery Newmark (NASA)

Yaşam formları sıkça duyduğumuz karbon, hidrojen, azot, oksijen, fosfor, kükürt gibi basit yapı taşlarından oluşur. Bu yapı taşlarından olan…

Yazarlar: Deniz Gülal, Mert Özel, Serhat İnanç Durmuş, Kerem Başol

Matematikçilerin çalışmalarını onurlandırmak için çeşitli uluslararası organizasyonlar tarafından verilen birçok ödül bulunmaktadır. Abel, Chern Madalyası, Leelavati ve Wolf Ödülleri…

[Figür1: IMU Logo] [P1]

Ancak Fields Madalyası bu ödüllerin de ötesinde, matematikçilere en yüksek onuru layık gören bir ödül olarak ayrı bir noktada bulunmaktadır. ARWU…

Yazarlar: Ayşe Esra Çağıl, Umut Taneli, Ece Türksever, Arda Yeni, Zeynep Özörnek

Özlem Türeci’nin Hayatı

Özlem Türeci, eşi Uğur Şahin ile birlikte BioNTech firmasının kurucularındandır. Ailesinin o doğmadan önce Almanya’ya göçmesiyle 1967 yılında Almanya’nın Lastrup kentinde dünyaya gelmiştir(1). Lisans eğitimini Saarland Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamasının ardından, Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi Hastanesi’nde genetik, kanser…

Koç Üniversitesi Bilim Kulübü

Koç Üniversitesi Bilim Kulübü Resmi Medium Hesabı | Official Medium Account of Koç University Science Club

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store