Koç Üniversitesi Bilim Kulübü

Sign in

Authors: Arda Bulut — Mehmet Eren Erken — Sarp Emre Turan

A. INTRODUCTION

The lack of compatible organs and tissues to use in transplantations and laboratory research has always been an issue in biological sciences. In organ and tissue transplantations, it is crucial to facilitate a rate of similarity between the donated material and the recipient’s original components.² Antigens are substances which grant cells identity and can create an immune response through their interactions with the receptors found on the surfaces of white blood cells.¹ A moderate to over activation of the immune response in the recipient vessel during transplantation procedures may…


Introduction

The pharmaceutical industry is one of the biggest industries in the modern world. This industry aims to increase people’s lifespan and improve people’s health. Its revenue has nearly tripled since 2001 and exceeded 1.25 trillion dollars in 2019 and will keep growing.¹ Drug designing and production have a considerable contribution to that revenue, however, conventional drug designing methods are getting outdated and more costly. Computer-Aided Drug Design(CADD) is a multidisciplinary approach that aims to revolutionize the conventional drug discovery techniques and optimize the drug discovery mechanism in terms of cost, energy, and time. …


Günümüzde yapay zeka; otonom araçlardan kişisel asistanlara, sohbet botlarından dil çeviri sistemlerine kadar birçok alanda kullanılıyor ve psikoterapi de dahil olmak üzere hayatın diğer alanlarında kullanılması için çalışmalar yapılıyor. Psikoterapi seansları şimdilik yalnızca insan-insan etkileşimi üzerine kurulmuş olsa da yapay zekanın kullanılmaya başlanması ve insan-makine etkileşimine dayandırılması 1950’lerden bu yana tartışılmakta. Biz de bu yazımızda ilk olarak yapay zeka ve psikoterapi kavramlarını açıklayıp daha sonra aralarında kurulan ilişkiyi pozitif ve negatif yönleriyle ele alacağız. Yapay zeka ve psikoterapinin tanımlarını ve yöntemlerini anlatarak başlayalım.

Yapay zeka kısaca nedir?

Yapay zekalar, kendisine verilen bilgileri farklı şekillerde analiz ederek insanlarınkine benzer zeki davranışlar…


Magnetarların Genel Özellikleri

Bir nötron yıldızı olan magnetarlar, oluşturdukları olağanüstü derecelerdeki manyetik alanlarıyla dikkat çekmektedirler. Evrendeki en yoğun manyetik alanı meydana getirebilen magnetarların şu ana kadar sadece 31 tanesi gözlemlendi. Diğer bir nötron yıldızı türü olan ve şimdiye kadar 1500’den fazla kez gözlemlenen pulsarlarla karşılaştırılınca bu sayının ne kadar az olduğu göze çarpıyor. Magnetarlar, yüksek manyetik alanlarının sonucu olarak yüksek enerjili X-ışını ve gama ışını, pulsarlar ise düşük enerjili radyo dalgaları yaymaktadır. Süpernova patlamalarının yaklaşık olarak onda birinin magnetar meydana getirdiği tahmin edilmektedir [1].

Diğer nötron yıldızlarına benzer şekilde magnetarlar ortalama 20 km çapında ve yaklaşık 1.4 Güneş kütlesindedir, ancak Güneş’in 10–25 katı…


A solar flare occurs when the solar atmosphere suddenly releases the magnetic energy that has been built inside. We can say that a solar flare happens by the eruption of the magnetic fields of sunspots. A solar flare contains high energy particles such as electrons, protons, and heavy nuclei; and the release time of the flare is relatively short- just a few minutes¹.

Sunspots are the appearances of the places on the Sun’s surface where the powerful magnetic fields break and extend into the Sun’s atmosphere. Between sunspots with opposite magnetic poles, coronal loops often arch². Coronal loops are bright…


DÜNYA DIŞI YAŞAM FORMLARI MÜMKÜN MÜ?

Yazarlar: Zekiye Simge Ocak, Yaren Eğdemir, Deniz Başar, Umut Taneli, Arda Görkem Tokur

“Bu, kesinlikle ‘Dünya dışı yaşam var mı?’ diye bir soru değil. Bu, ‘Uzayda yaşamı ne zaman bulacağız?’ sorusu.”

Jeffery Newmark (NASA)

Yaşam formları sıkça duyduğumuz karbon, hidrojen, azot, oksijen, fosfor, kükürt gibi basit yapı taşlarından oluşur. Bu yapı taşlarından olan elementlerin nereden geldiği uzmanlarca yıldızların içeriklerini incelendiğinde ortaya çıkmıştır. Yıldızların patlaması sırasında açığa çıkan yüksek enerji sonucunda gerçekleşen füzyon tepkimeleriyle yeni elementler oluşur. Bu elementler uzay boyunca yayılarak evrenin farklı noktalarına ulaşır. Böylece yıldızlar tüm evrenin özünü oluşturur, tüm maddelerin oluşması yıldızlar sayesindedir. Yıldızların yaptıkları bu hareket bir yandan diğer…


Yazarlar: Deniz Gülal, Mert Özel, Serhat İnanç Durmuş, Kerem Başol

Matematikçilerin çalışmalarını onurlandırmak için çeşitli uluslararası organizasyonlar tarafından verilen birçok ödül bulunmaktadır. Abel, Chern Madalyası, Leelavati ve Wolf Ödülleri…

[Figür1: IMU Logo] [P1]

Ancak Fields Madalyası bu ödüllerin de ötesinde, matematikçilere en yüksek onuru layık gören bir ödül olarak ayrı bir noktada bulunmaktadır. ARWU (Dünya Üniversitelerinin Akademik Sıralaması) tarafından yapılan “Yıllık Akademik Mükemmellik Anketi” sonuçları da Fields Madalyası’nın bir matematikçinin alabileceği en prestijli ödül olduğunu göstermektedir. [1]

Fields Madalyası, matematiğe olağanüstü katkıları bulunmuş, kırk yaşının altındaki iki, üç ya da dört bilim insanına dört yılda bir verilir. [2] Seremoni, 1920’de kurulup farklı sebeplerden dolayı…


Yazarlar: Ayşe Esra Çağıl, Umut Taneli, Ece Türksever, Arda Yeni, Zeynep Özörnek

Özlem Türeci’nin Hayatı

Özlem Türeci, eşi Uğur Şahin ile birlikte BioNTech firmasının kurucularındandır. Ailesinin o doğmadan önce Almanya’ya göçmesiyle 1967 yılında Almanya’nın Lastrup kentinde dünyaya gelmiştir(1). Lisans eğitimini Saarland Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlamasının ardından, Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi Hastanesi’nde genetik, kanser ve biyoteknoloji üzerine çalışmalarına başlamıştır. Araştırmalarıyla kanser konusunda deneyim kazanmış olan Özlem Türeci, BioNTech adlı biyoteknoloji firmasının kurucularından olmasının yanı sıra baş tıbbi sorumlusu da olmuştur. Günümüzde Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi’nde dersler vermekte ve Kanser İmmünoterapi Derneği (CIMT) Başkanı olarak görev yapmaktadır(2). …


Authors: Hakancan Öztürk, Arda Bulut and Mete Uz.

We have more seen wearable devices in nowadays, and in the near future we will see much more applications. In this blog, we are going to focus on two major application fields of wearable devices, which are military and health technologies, then disscuss the importancesy of privacy of the health data that collects from this wearable devices.

Military

War never changes, but technology does. With the improvements and new inventions in technology, war culture is also advancing rapidly. And the technologies in any industry are being implemented to the military culture, one of…


Written by Sarp Turan, Zeynep Özörnek, Ece Sağıroğlu and Simge Ocak.

Viral hepatitis is the general name for a ranging array of liver conditions which are resulted from viral infections of the liver hepatocytes.[1] Viral hepatitis is often caused by a variety of viral infections, however, the most frequent cases are associated with five hepatocyte-specific viruses which primarily demonstrate themselves as the causes of chronic liver diseases.[1,2] These sets of viral pathogens were hence named as the “human hepatitis viruses” and abbreviated as HAV, HBV, HCV, HDV, and HEV respectively.[1] The understanding of viral hepatitis was largely constructed during World…

Koç Üniversitesi Bilim Kulübü

Koç Üniversitesi Bilim Kulübü Resmi Medium Hesabı | Official Medium Account of Koç University Science Club

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store